פמוטים

פמוטים מיוצרים מחרוזי קרמיקה

פמוטים

פמוטים המיוצרים מחרוזי קרמיקה נעשים על ידי חניכי אבוקת אור. כל חרוז יחודי.

180.00